• SERBISYONG SMCM: Tamang Paraan ng Paglilinis ng mga Kamay (Dance Demo:Gr. 12 STEM B)