• SERBISYONG SMCM: Tamang Paraan ng Paghuhugas ng Kamay (Gr. 12 STEM B)