• Maraming bata ang nagkakasakit din sa panahon ngayon. Narito ang COVID-19 Home Care Guide na inilabas ng Department of Health kung paano pangangalagaan ang mga batang may sakit. Stay safe and healthy po sa lahat!