• Bilang Isang Ignacian Marian... Ano pa ang magagawa natin?