• SMCM 2nd Virtual Family Day Pamilyang Ignacian-Marian: Pinagbubuklod ng Pag-ibig at Pagpapala ng Diyos!