• SMCM Info-WIKA blg. 5 - "Wikang Katutubo sa Pagbubuo ng Pambansang Panitikan"