• Agosto 24, 2021 SMCM Info-WIKA blg. 1 - "Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino"